Energuś

  • Post author:
  • Post category:vr

Previous Next Energuś Przedmiotem zleconego zadania była maskotka Energuś znajdująca się w EnergyLandii w Zatorze. Na podstawie pozyskanej chmury punktów wygenerowano model mesh odzwierciedlający dokładną geometrię 3D obiektu, którego następnie…

Continue ReadingEnerguś