Wszystkie usługi w jednej firmie

OPRACOWANIA GEODEZYJNE

Na podstawie danych uzyskanych za pomocą skaningu laserowego wykonujemy mapy do celów projektowych.

Dzięki tak uzyskanej chmurze punktów z określoną georeferencją żaden najmniejszy szczegół terenowy nie umknie naszej uwadze, co pozwala uzyskać maksymalną szczegółowość opracowań geodezyjnych. Dodatkowo, wykrywamy i weryfikujemy elementy infrastruktury podziemnej, dzięki wykorzystaniu geo-radaru. Ale geodezja to nie tylko mapy!

Wykonujemy pomiary inżynierskie suwnic, bazując na skanach badamy również pionowości obiektów wysmukłych, inwentaryzujemy sieci liniowe celem sprawdzenia kondycji słupów oraz uniknięcia kolizji z nową powstającą infrastrukturą, analizujemy deformacje obiektów oraz obliczamy objętości mas ziemnych.

bim_strona
swJacek-7

ZABYTKI

Skaning laserowy to cenne narzędzie dla ochrony dziedzictwa kulturowego i renowacji zabytków. Pozwala on utrwalić obiekt, zachować jego obecny wygląd, a także zinwentaryzować zabytkowy budynek i wykonać pełną, tradycyjną dokumentację.
Wykonujemy precyzyjne rysunki 2D – rzuty, przekroje, rysunki elewacji (z pokazaniem np.
ubytków w elewacji), jak również wysokorozdzielcze obrazy metryczne -ortofotoplany.
Wykonujemy obmiar powierzchni, tworzymy modele trójwymiarowe całych budynków (np. do celów prezentacyjnych), jak również fotorealistyczne modele mesh (powstające z siatki trójkątów) pojedynczych elementów, takich jak obrazy, rzeźby czy detale architektoniczne.

swJacek-7

PRZEMYSŁ

Ogromnym poligonem eksploatacji skanerów laserowych stało się górnictwo odkrywkowe i podziemne. Na podstawie przestrzennych danych obliczamy objętości mas ziemnych wydobywanego węgla i innych materiałów sypkich.

Brak oświetlenia w kopalniach podziemnych nie stanowi dla skanera bariery, co pozwala nam wykonywać także pomiary inwentaryzacyjne urządzeń szybowych i innych podziemnych obiektów.

Chmura punktów przedstawiająca zeskanowany obszar często służy projektantom w precyzyjnym i bezkolizyjnym wpasowaniu nowych urządzeń górniczych w istniejący obiekt i w dokładnym zaplanowaniu wszystkich połączeń niezbędnych do pracy maszyn górniczych.

IMG_2768
lux-interaction-UDETRRE5Mzc-unsplash

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

Nasze doświadczenie w precyzyjnych pomiarach inżynierskich i konserwatorskich wykorzystujemy w opracowaniach prezentacyjnych wirtualnej rzeczywistości VR (ang. virtual reality).

Na podstawie zeskanowanego obiektu, wygenerowanego modelu i nałożeniu na niego tekstury z wysokorozdzielczych zdjęć uzyskujemy w pełni fotorealistyczny, trójwymiarowy obraz.

Tworzymy wirtualne spacery, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej czy ekranu urządzenia mobilnego.

lux-interaction-UDETRRE5Mzc-unsplash

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wykonujemy kompleksową inwentaryzację budynków użyteczności publicznej dla potrzeb termomodernizacji.

Dzięki skaningowi możemy m. in. precyzyjne określić rzeczywiste wymiary otworów okiennych i drzwiowych czy zweryfikować powierzchnię budynków. Taka dokumentacja stanowi nieoceniony materiał wyjściowy dla architektów i projektantów.

06
IMG_5664

ZIELEŃ

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni miejskiej i innych obiektów przyrody ożywionej. W oparciu o chmurę punktów pochodzącą z naziemnego skaningu laserowego sporządzamy zestawienia gatunkowe drzew wraz z oceną ich stanu zdrowotnego i pomiarami dendrometrycznymi.

Praca na chmurze pozwala na precyzyjne wyznaczenie obwodu pnia na dowolnej wysokości czy pomiarze korony drzew.

IMG_5664

SZKOLENIA

Nasze wieloletnie doświadczenie z różnorodnymi projektami, z chmurami punktów i opracowywaniu danych pozwala nam prowadzać szkolenia, gdzie możemy w sposób merytoryczny i praktyczny przekazywać naszą wiedzę innym.

Wspieramy firmy zaczynające swoją przygodę ze skaningiem. Pomożemy przejść przez początkowe jej etapy – doradzamy przy zakupie sprzętu, szkolimy w obsłudze skanerów laserowych, jak również wdrażamy w programach pozwalających na opracowywanie chmury punktów w środowisku CAD/BIM i tworzenie modeli BIM, modeli mesh.

Czas i formę szkolenia dostosujemy do potrzeb klienta.

BIM w infrastrukturze (2)