Inwentayzacja Konserwatorska

Kultywowanie pamięci o przeszłości dzięki narzędziom przyszłości

Zachowanie naszego dziedzictwa

W przypadku obiektów zabytkowych, inwentaryzacja konserwatorska wymaga najwyższej precyzji, aby zachować zabytki w formie cyfrowej lub papierowej. Stworzenie zapisanego modelu ułatwia rekonstrukcję lub remont starego budynku. Badania zabytków określają również wiek i stan architektoniczny obiektów, przyczyniając się do poznania i wyjaśnienia historii badanej struktury.

Przy tworzeniu modeli każdy element, kształt i unikalna dekoracja powinny być odwzorowane z należytą starannością. W zmieniających się pod upływem czasu budowlach mogą pojawić się ubytki, pęknięcia lub inne uszkodzenia. Dokładne uchwycenie bogactwa wzorów i szczegółów jest kluczowe dla przeniesienia ich w idealnej proporcji, aby zachować skalę i proporcję oryginalnego obiektu.

Wiodąca technologia

Niezależnie od tego, czy chodzi o ożywienie historii, czy o określenie wartości współczesnych obiektów, pomiary architektoniczne rozwijają się przy użyciu najnowocześniejszych technologii skanowania, modelowania 3D i grafiki komputerowej.

Specjaliści ArchiTube, podczas inwentaryzacji zabytków, tworzą modele z zapisanych skanów i perfekcyjnie odtwarzają  cyfrowe kopie rzeczywistych obiektów  po nałożeniu tekstur, kolorów i dopracowaniu szczegółów. Oprócz zabytków, modelowanie 3d budynków niehistorycznych sąsiadujących z obiektami zabytkowymi pomaga właścicielom i inwestorom określić ogólną wartość nieruchomości podczas jej zakupu.

Obiekty wyróżnione ze względu na ich skalę lub rozmiar przy wykonywaniu inwentaryzacji architektonicznej obejmują:

  • obiekty małe:  posągi, mozaiki, płaskorzeźby, ołtarze, groby i mauzolea;
  • obiekty średnie: drogi, wnętrza obiektów sakralnych, zabytkowych domów, kamienic i murów;
  • obiekty duże: mosty, pałace, zamki, katedry oraz zespoły budynków.

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych znajduje zastosowanie w przypadku

  • uproszczenia oceny zakresu i kosztorysu prac konserwatorskich;
  • zaplanowania realizacji prac renowacyjnych, w tym prac przygotowawczych w postaci zabezpieczenia budynku przed dalszymi zniszczeniami podczas wykonywania robót;
  • ustalenia stopnia zniszczenia obiektu i jego dokładnego wieku;
  • określenia faktycznej wartości zabytku w momencie obrotu nieruchomością;
  • badania historii danej struktury, jej stanu architektonicznego, użytej technologii budowlanej i zastosowanych materiałów;
  • aktualizacji ewidencji konserwatorskiej;
  • tworzenia miejscowych planów zagospodarowania oraz studium uwarunkowań.

Zalety inwentaryzacji konserwatorskiej wykonanej przez profesjonalistów

Ograniczenie Ryzyka przez posiadanie modelu 3D zabytku

Ustalenie stopnia zniszczen obiektu zabytkowego

Precyzja, czas i bezpieczeństwo

Ograniczenie ryzyka – Posiadanie cyfrowej kopii obiektu o bezcennej wartości kulturowej może w przyszłości ułatwić odwzorowanie i rekonstrukcję zabytku, także na wypadek jego ewentualnego uszkodzenia. 

Najnowszy przykład dla zastosowania inwentaryzacji konserwatorskiej może stanowić paryska katedra Notre-Dame, zniszczona przez pożar. Kilka lat przed tragedią Andrew Tallon, znany amerykański historyk sztuki, wykonał pomiary tej świątyni w ramach swoich badań. Jego praca mocno przysłużyła się przy dotychczasowej odbudowie i najpewniej będzie wykorzystywana podczas kolejnych renowacji. [Dowiedz się więcej].

Co ciekawe, nie jest to jedyne odwzorowanie tego francuskiego zabytku. Na potrzeby znanej gry komputerowej Assassin’s Creed Unity przez dwa lata wykonywano model 3D XVIII-wiecznego Paryża, przywiązując szczególną uwagę do katedry.

Bezpieczeństwo – Metoda laserowego skanowania wymaga minimum bezpośredniego kontaktu, co jest kluczowe podczas pracy z delikatnymi i kruchymi zabytkami. Pozwoli to wykonać całą pracę bez narażania inwentaryzowanego obiektu na uszkodzenie.

Czas – przy wykorzystaniu modelowania na podstawie chmury punktów prace przebiegają znacznie sprawniej, a kompletny projekt zostaje zakończony do 30% szybciej.

Dokładność – precyzyjnie odzwierciedlenie skali oraz trudno dostępnyc, złożonych elementów jest istotną składową dobrze wykonanej inwentaryzacji. Za pomocą skanerów opisanych poniżej dokładność wymiarowania wynosi 5 mm.

Nasze projekty powstaja dzieki technologi

Dzięki wykorzystaniu różnorodnego sprzętu nasza praca pozwala na wykonywanie pomiarów w każdych warunkach i praktycznie każdym obiekcie.

Leica C10

Dzięki stabilności, wysokiej odporności na warunki zewnętrzne, precyzji i dużemu zasięgowi świetnie sprawdza się przy pracach geodezyjnych i inżynierskich w przemyśle (w kopalniach, hutach, itd.) oraz przy pomiarach zabytków i innej architektury.

Leica BLK

Niewielki i szybki skaner; doskonale nadaje się do prac w zajętych i ruchliwych miejscach (sklepach, biurach) oraz pomiarów specjalnych w trudno dostępnych miejscach o niewielkiej przestrzeni (np. tunelach, przestrzeniach między sufitowych)

Trimble X7

Uniwersalny dzięki swojej kompaktowości i szybkości, sprawdza się przy większości obiektów

Revit

Program ten służy przede wszystkim do modelowania informacji o budynku (BIM), umożliwiając planowanie, tworzenie oraz zarządzanie architekturą i infrastrukturą.

Autocad

Popularne oprogramowanie CAD pozwalające na przygotowanie dokumentacji 2D. Program pozwala z maksymalną precyzją nakreślić model skanowanych obiektów.

Kolegiata Św.Marcina w Montmorency

Poszczególne etapy inwentaryzacji konserwatorskiej

01.

Wizja Lokalna

Podczas pierwszej wizyty dokonywane są wstępne pomiary obiektu, po czym razem z inwestorem/konserwatorem ustalany jest zakres pracy oraz wszelkie szczegóły niezbędne do oszacowania ceny usługi i terminu jej wykonania.

02.