Inwentayzacja Konserwatorska

Kultywowanie pamięci o przeszłości dzięki narzędziom przyszłości

Zachowanie naszego dziedzictwa

W przypadku obiektów zabytkowych, inwentaryzacja konserwatorska wymaga najwyższej precyzji, aby zachować zabytki w formie cyfrowej lub papierowej. Stworzenie zapisanego modelu ułatwia rekonstrukcję lub remont starego budynku. Badania zabytków określają również wiek i stan architektoniczny obiektów, przyczyniając się do poznania i wyjaśnienia historii badanej struktury.

Przy tworzeniu modeli każdy element, kształt i unikalna dekoracja powinny być odwzorowane z należytą starannością. W zmieniających się pod upływem czasu budowlach mogą pojawić się ubytki, pęknięcia lub inne uszkodzenia. Dokładne uchwycenie bogactwa wzorów i szczegółów jest kluczowe dla przeniesienia ich w idealnej proporcji, aby zachować skalę i proporcję oryginalnego obiektu.

Wiodąca technologia

Niezależnie od tego, czy chodzi o ożywienie historii, czy o określenie wartości współczesnych obiektów, pomiary architektoniczne rozwijają się przy użyciu najnowocześniejszych technologii skanowania, modelowania 3D i grafiki komputerowej.

Specjaliści ArchiTube, podczas inwentaryzacji zabytków, tworzą modele z zapisanych skanów i perfekcyjnie odtwarzają  cyfrowe kopie rzeczywistych obiektów  po nałożeniu tekstur, kolorów i dopracowaniu szczegółów. Oprócz zabytków, modelowanie 3d budynków niehistorycznych sąsiadujących z obiektami zabytkowymi pomaga właścicielom i inwestorom określić ogólną wartość nieruchomości podczas jej zakupu.

Obiekty wyróżnione ze względu na ich skalę lub rozmiar przy wykonywaniu inwentaryzacji architektonicznej obejmują:

  • obiekty małe:  posągi, mozaiki, płaskorzeźby, ołtarze, groby i mauzolea;
  • obiekty średnie: drogi, wnętrza obiektów sakralnych, zabytkowych domów, kamienic i murów;
  • obiekty duże: mosty, pałace, zamki, katedry oraz zespoły budynków.

Inwentaryzacja obiektów zabytkowych znajduje zastosowanie w przypadku

  • uproszczenia oceny zakresu i kosztorysu prac konserwatorskich;
  • zaplanowania realizacji prac renowacyjnych, w tym prac przygotowawczych w postaci zabezpieczenia budynku przed dalszymi zniszczeniami podczas wykonywania robót;
  • ustalenia stopnia zniszczenia obiektu i jego dokładnego wieku;
  • określenia faktycznej wartości zabytku w momencie obrotu nieruchomością;
  • badania historii danej struktury, jej stanu architektonicznego, użytej technologii budowlanej i zastosowanych materiałów;
  • aktualizacji ewidencji konserwatorskiej;
  • tworzenia miejscowych planów zagospodarowania oraz studium uwarunkowań.

Zalety inwentaryzacji konserwatorskiej wykonanej przez profesjonalistów

Ograniczenie Ryzyka przez posiadanie modelu 3D zabytku

Ustalenie stopnia zniszczen obiektu zabytkowego

Precyzja, czas i bezpieczeństwo

Ograniczenie ryzyka – Posiadanie cyfrowej kopii obiektu o bezcennej wartości kulturowej może w przyszłości ułatwić odwzorowanie i rekonstrukcję zabytku, także na wypadek jego ewentualnego uszkodzenia. 

Najnowszy przykład dla zastosowania inwentaryzacji konserwatorskiej może stanowić paryska katedra Notre-Dame, zniszczona przez pożar. Kilka lat przed tragedią Andrew Tallon, znany amerykański historyk sztuki, wykonał pomiary tej świątyni w ramach swoich badań. Jego praca mocno przysłużyła się przy dotychczasowej odbudowie i najpewniej będzie wykorzystywana podczas kolejnych renowacji. [Dowiedz się więcej].

Co ciekawe, nie jest to jedyne odwzorowanie tego francuskiego zabytku. Na potrzeby znanej gry komputerowej Assassin’s Creed Unity przez dwa lata wykonywano model 3D XVIII-wiecznego Paryża, przywiązując szczególną uwagę do katedry.

Bezpieczeństwo – Metoda laserowego skanowania wymaga minimum bezpośredniego kontaktu, co jest kluczowe podczas pracy z delikatnymi i kruchymi zabytkami. Pozwoli to wykonać całą pracę bez narażania inwentaryzowanego obiektu na uszkodzenie.

Czas – przy wykorzystaniu modelowania na podstawie chmury punktów prace przebiegają znacznie sprawniej, a kompletny projekt zostaje zakończony do 30% szybciej.

Dokładność – precyzyjnie odzwierciedlenie skali oraz trudno dostępnyc, złożonych elementów jest istotną składową dobrze wykonanej inwentaryzacji. Za pomocą skanerów opisanych poniżej dokładność wymiarowania wynosi 5 mm.

Nasze projekty powstaja dzieki technologi

Dzięki wykorzystaniu różnorodnego sprzętu nasza praca pozwala na wykonywanie pomiarów w każdych warunkach i praktycznie każdym obiekcie.

Leica C10

Dzięki stabilności, wysokiej odporności na warunki zewnętrzne, precyzji i dużemu zasięgowi świetnie sprawdza się przy pracach geodezyjnych i inżynierskich w przemyśle (w kopalniach, hutach, itd.) oraz przy pomiarach zabytków i innej architektury.

Leica BLK

Niewielki i szybki skaner; doskonale nadaje się do prac w zajętych i ruchliwych miejscach (sklepach, biurach) oraz pomiarów specjalnych w trudno dostępnych miejscach o niewielkiej przestrzeni (np. tunelach, przestrzeniach między sufitowych)

Trimble X7

Uniwersalny dzięki swojej kompaktowości i szybkości, sprawdza się przy większości obiektów

Revit

Program ten służy przede wszystkim do modelowania informacji o budynku (BIM), umożliwiając planowanie, tworzenie oraz zarządzanie architekturą i infrastrukturą.

Autocad

Popularne oprogramowanie CAD pozwalające na przygotowanie dokumentacji 2D. Program pozwala z maksymalną precyzją nakreślić model skanowanych obiektów.

Kolegiata Św.Marcina w Montmorency

Poszczególne etapy inwentaryzacji konserwatorskiej

01.

Wizja Lokalna

Podczas pierwszej wizyty dokonywane są wstępne pomiary obiektu, po czym razem z inwestorem/konserwatorem ustalany jest zakres pracy oraz wszelkie szczegóły niezbędne do oszacowania ceny usługi i terminu jej wykonania.

02.

Pomiar Naziemny

Po dokonaniu ustaleń rozpoczyna się pomiary właściwe. Obejmują one szeroki wachlarz metod obliczeniowych przy wykorzystaniu wymienionych wcześniej urządzeń. Zaczynając od naziemnych skanów, tworzymy zewnętrzną mapę bryły i otoczenia , aby następnie przenieść się wnętrza budynku.

03.

Pomiar Dronem

Po wykonaniu pomiarów chmura punktów może zostać uzupełniona za pomocą drona ze skanerem, co zazwyczaj jest bardzo przydatne przy zabytkach wielokondygnacyjnych. Podczas pomiarów fotogrametrycznych wykonywane są obliczenia geodezyjne, a w zależności od potrzeb wykrywane są również instalacje podziemne.

04.

Opracowanie Pomiarow

Na kolejnym etapie pozyskane informacje zostają opracowane w dedykowanym oprogramowaniu. Istotne są tutaj umiejętności operatorów, którzy prawidłowo połączą chmurę punktów i na jej podstawie stworzą dokładny model 3D.

05.

Prezentacja wyników

Rezultatem przeprowadzonej inwentaryzacji jest tak zwany operat pomiarowy. Standardowo składa się on z dwóch części:

A.

Wersja Graficzna

Obejmuje wizualizację obiektu, przekroje poziome oraz pionowe, a także zdjęcia struktury.

B.

Wersja Opisowa

Określa dokładne położenie administracyjne i geograficzne, liczbę kondygnacji budynku wraz z ich powierzchniami oraz historię powstania zabytku.

06.

Dokumentacja Techniczna

Do operatu dołączana jest również dokumentacja techniczne w wersji drukowanej i wersji edytowalnej. Na część edytowalną składają się pliki DWG, modele BIM oraz chmury punktów, co pozwala na przejrzenie i wymiarowanie wszystkich elementów bez opuszczania biura.

07.

Weryfikacja Projektu

Przed przekazaniem dokumentacji technicznej zlecającemu każde opracowanie przechodzi rygorystyczną weryfikację. Po wewnętrznej ewaluacji z zamawiającym omówione zostają ewentualne poprawki, dodatkowe prace i komentarze.
Przedstawienie wyników finalnych trwa od jednego do kilku dni roboczych, jeśli opracowanie dotyczy zespołu budynków.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas – odpowiemy na wszelkie pytania.

+48 608-083-278