Building Information Modeling

Bezproblemowy, szybki i nieprzerwany dostęp do informacji na temat budynku

Czym jest BIM

Biorąc pod uwagę historię inżynierii i budownictwa możemy uznać BIM za zagadnienie bardzo młode. Modelowanie Informacji o Budynku – z ang. Building Information Modeling – pojawiło się na początku XXI wieku, sformułowane przez Jerrego Laiserina i ogólnie przyjętego przez największych z branży.  Choć tak naprawdę pierwsze opracowania z lat 70 ubiegłego wieku, które w miarę rozwoju technologii przekształcały się komputerowe projektowanie (ArchiCAD, Archition), były prekursorami modelowania BIM, a dopiero niedawno możliwości obliczeniowe dostępnych komercyjnie narzędzi pozwoliły BIM rozwinąć skrzydła.

BIM jest tak naprawdę koncepcją dzięki której nasze pojęcie o projektowaniu, przebiegu inwestycji i potem zarządzania nabrało zupełnie innego wymiaru. Bezproblemowy, szybki i nieprzerwany dostęp do informacji na temat budynku pozwala na szacowanie i analizę kosztów w nieznanej dotąd skali. Modelowanie informacji w takim stopniu i formie, digitalizuje i rozpowszechnia dane co przekłada się na wymierne korzyści  w zestawieniu z metodologią tradycyjną.

Modelowanie BIM w dużej mierze odnosi się do programów do projektowania, gdzie wcześniej umieszczone , cyfrowo zdefiniowane elementy takie tak dach, okno, drzwi, ściana itp. można łączyć w modelu i nadawać im wartości odpowiednie oczekiwanych parametrów.

W trakcie całego procesu modelowania BIM każdy parametr możemy zmieniać według potrzeb projektowych, dodawać nowe atrybuty i  tym samym odzwierciedlić wszystkie wprowadzone zmiany w modelu 3D w sposób  samoczynny.

Warto zauważyć, że projekt stworzony w formule Building Information Modeling jest w pewnym sensie odwzorowaniem rzeczywistego budynku i jego atrybutów. Analizowanie zebranych danych pozawala między innymi na odsiać błędne założenia projektowe i uniknąć tak zwanych kolizji  budowlanych już na pierwszych etapach całego procesu.

Dlatego można śmiało powiedzieć, że modelowanie BIM jest doskonałym narzędziem, które okaże się przydatne nie tylko w nowych inwestycjach, ale także w projektach rewitalizacji i przebudowy istniejących jednostek.

Skaner 3D - niezbędne narzędzie dla specjalisty geodety:

Technicy geodezyjni coraz częściej wzbogacają swoje portfolio o ofertę skanowania 3D dzięki szerokiej gamie dostępnych urządzeń.

W zależności od rodzaju sprzętu mogą one zapewniać różną precyzję, zasięg, wydajność, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego dla konkretnej struktury.

Pomaga on w wizualizacji, pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu formy cyfrowej z wysoką precyzją i jakością, ale także oszczędnością czasu. 

Building Information Modeling - stopnie zaawansowania

Klasyczny podział na poziomy modelowania BIM kształtuje się następująco

Opracowanie dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej lub / i papierowej

Obejmuje wykorzystanie zarówno 3D CAD, jak i kreślenia 2D

Promuje pracę zespołową, dając każdemu z interesariuszy jego własny model BIM

Koncepcja umożliwia jednoczesną pracę na tym samym modelu BIM w czasie rzeczywistym

Poziom 0 oznacza, że projekt promuje zerową współpracę i wykorzystuje papierowe techniki kreślenia 2D CAD. Głównym celem jest Opracowanie doukemntacji technicznej w wersji elektronicznej lub / i prapierowej. Jest to przestarzały poziom, który obecnie jest rzadko wykorzystywany przez specjalistów z branży.

Poziom 1 BIM obejmuje wykorzystanie zarówno 3D CAD, jak i kreślenia 2D. Podczas gdy 3D CAD jest używany do prac koncepcyjnych, 2D jest używany do generowania ustawowej dokumentacji zatwierdzającej i Informacji o produkcji. Na tym poziomie wymiana danych odbywa się elektronicznie za pomocą wspólnego środowiska danych (CDE) zarządzanego przez wykonawcę.

Na tym poziomie współpraca pomiędzy różnymi partycypantami jest zerowa lub niewielka, ponieważ każdy tworzy i zarządza swoimi własnymi danymi.

W celu osiągnięcia poziomu 1 BIM należy zadbać o następujące elementy:

  • Należy nakreślić role i obowiązki wszystkich zainteresowanych stron (protokół CIC BIM)
  • Należy przyjąć znormalizowaną konwencję nazewnictwa (Uniclass 2015)
  • – Stworzenie i utrzymanie kodów specyficznych dla projektu i koordynacji przestrzennej (Industry Foundation Class)
  • Przyjęcie wspólnego środowiska danych systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w celu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zespołami.
  • Ustalenie odpowiedniej hierarchii informacji, która wspiera CDE i repozytorium dokumentów

Poziom 2 BIM promuje pracę zespołową, dając każdemu z interesariuszy jego własny model 3D CAD. Współpraca to główny aspekt wyróżniający ten poziom, wymaga usprawnionej wymiany informacji związanych z projektem i płynnej koordynacji pomiędzy wszystkimi systemami i zainteresowanymi stronami.

Wszystkie strony pracują na swoich lokalnych modelach 3D CAD, a informacje wymieniane są poprzez wspólny format plików. Taki system pozwala organizacjom łączyć dane zewnętrzne z własnym modelem w celu stworzenia zintegrowanego modelu BIM.

Dla osiągnięcia poziomu 2 niezbędne jest:

  • Osiągnięcie wszystkich wytycznych przedstawionych na poziomie 1
  • Zainstalowanie oprogramowania CAD, które obsługuje wspólne formaty plików, takie jak IFC lub COBie

Często określany jako “Open BIM”, zakres poziomu 3 nie został do końca zdefiniowany, choć obiecuje głębszą współpracę pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami poprzez wspólny model przechowywany w centralnym repozytorium. Koncepcja Poziomu 3 umożliwia wszystkim uczestnikom jednoczesną pracę na tym samym modelu, co eliminuje możliwość wystąpienia konfliktu informacji.

Poziom 3 proponuje wykorzystanie zintegrowanego rozwiązania zbudowanego w oparciu o otwarte standardy, takie jak IFC, gdzie jeden serwer przechowuje wszystkie dane projektu. 

Właściwe wdrożenie i przyjęcie Poziomu 3 wymaga:

  • Opracowania świeżego standardu “Open Data”, który ułatwia dzielenie się danymi projektowymi na całym świecie.
  • Stworzenia nowych ram kontraktowych dla projektów opartych na BIM w celu promowania współpracy i zapewnienia spójności
  • Szkolenie klientów w zakresie stosowania technik BIM

Building Information Modeling jest źródłem wielu korzyści. Poza Szybszym projektowaniem, ograniczaniem kosztów i bezpieczeństwem to również zrównoważony rozwój. Jest też coraz częściej implementowanym procesem technologicznym i – jak widać z upływem czasu – staje się nowym standardem w branży budowlanej i inżynieryjnej.

Centrum Handlowe Ozas w Wilnie

Wymierne korzyści wynikające z zastosowania modelowania BIM

01.

Ulepszone planowanie / wykonywanie

W ten sam sposób, w jaki wiele z tych rozwiązać pozwala zaoszczędzić pieniądze, oszczędzają również czas poprzez skrócenie cykli projektowych i wyeliminowanie opóźnień w harmonogramie budowy. Modelowanie BIM umożliwia projektowanie i dokumentację w tym samym czasie oraz łatwą zmianę dokumentacji w celu dostosowania jej do nowych informacji, takich jak warunki panujące w miejscu budowy. Harmonogramy mogą być planowane dokładniej i przekazywane w sposób precyzyjny, a lepsza koordynacja pomaga w bardziej prawdopodobnym ukończeniu projektów na czas lub wcześniej.

02.

Szacowanie kosztów w oparciu o model

Wiele firm z branży zdaje sobie sprawę, że wykorzystanie estymatorów na wcześniejszym etapie planowania pozwala na bardziej efektywne oszacowanie kosztów budowy, co doprowadziło do rozwoju kosztorysowania opartego na modelu (znanego również jako 5D BIM). Korzystanie z narzędzi BIM, takich jak Revit, automatyzuje czasochłonne zadanie określania i naliczania kosztów, pozwalając kosztorysantom skupić się na czynnikach o większej wartości, takich jak identyfikacja zespołów konstrukcyjnych i szacowanie ryzyka.

03.

Wizualizacja projektu przed budową

Dzięki wykorzystaniu modelowania BIM, można zaplanować i zwizualizować cały projekt na etapie przygotowawczym, zanim pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię. Symulacje wykorzystania przestrzeni i wizualizacje 3D pozwalają klientom doświadczyć, jak będzie wyglądać przestrzeń, oferując możliwość wprowadzenia zmian przed rozpoczęciem budowy. Posiadanie większego przeglądu od początku minimalizuje kosztowne i czasochłonne zmiany w późniejszym czasie.

04.

Lepsze konstrukcje​

Zwiększona niezawodność skoordynowanego modelu prowadzi bezpośrednio do wyższej jakości procesu budowy. Dzięki współdzieleniu wspólnych narzędzi BIM, bardziej doświadczeni członkowie zespołu współpracują z budowniczymi we wszystkich fazach projektu, zapewniając lepszą kontrolę nad decyzjami technicznymi dotyczącymi realizacji projektu. Optymalne sposoby konstruowania projektu mogą być testowane i wybierane na wczesnym etapie projektu, a braki konstrukcyjne mogą być identyfikowane przed rozpoczęciem budowy. Dzięki zastosowaniu wizualizacji można łatwiej dopasować estetykę projektu, np. modelując przepływ naturalnego światła do budynku. Następnie, podczas budowy, można wykorzystać technologię przechwytywania rzeczywistości, aby zwiększyć dokładność.

05.

Bezpieczniejsze place budowy

BIM może pomóc w poprawie bezpieczeństwa na budowie poprzez wskazanie zagrożeń, zanim staną się one problemami, oraz uniknięcie ryzyka fizycznego poprzez wizualizację i planowanie logistyki budowy z wyprzedzeniem. Wizualna analiza ryzyka i oceny bezpieczeństwa mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie realizacji projektu.

06.

Zwiększona produktywność i prefabrykacja

Dane BIM mogą być wykorzystywane do natychmiastowego generowania rysunków produkcyjnych lub baz danych do celów produkcyjnych, co pozwala na zwiększone wykorzystanie technologii prefabrykacji i budownictwa modułowego. Projektując, określając szczegóły i budując poza zakładem w kontrolowanym środowisku, można zmniejszyć ilość odpadów, zwiększyć wydajność oraz obniżyć koszty pracy i materiałów. 

07.

Ulepszona koordynacja i wykrywanie kolizji

Modelowanie BIM pozwala na lepszą koordynację branż i podwykonawców, wykrywając wszelkie kolizje, wewnętrzne lub zewnętrzne przed rozpoczęciem budowy, przykładowo: konflikt instalacji elektrycznej z wodno-kanalizacyjną czy zbyt małe otwory okienne lub prześwity drzwi. Dzięki wykorzystanemu oprogramowaniu można automatycznie wykryć i uniknąć kolizji. W ten sposób znacznie ogranicza się ilość przeróbek potrzebnych do wykonania danego zadania. Dzięki BIM mamy możliwość zaplanowania wszystkiego przed rozpoczęciem budowy na miejscu. Można uniknąć zmian w ostatniej chwili i nieprzewidzianych problemów, umożliwiając łatwe przeglądanie i komentowanie każdego procesu.

08.

Lepsze zarządzanie obiektem i przekazywanie budynku

Informacje zawarte w modelu bim umożliwiają również eksploatację budynku po zakończeniu budowy, zapewniając zwrot z inwestycji na długo po zakończeniu projektu. Korzystając z oprogramowania budowlanego, dokładny, ciągły cyfrowy zapis informacji o budynku jest cenny dla kierownictwa obiektu i osób remontujących przez cały cykl życia budynku. Dane mogą być przesyłane do istniejącego oprogramowania do konserwacji obiektu w celu wykorzystania po zakończeniu użytkowania. Builiding Information Modeling stało się nieocenionym narzędziem przynoszącym wiele korzyści dla branży budowlanej. Projekty wykorzystujące BIM mają większą szansę na sukces i maksymalizację efektywności na każdym etapie cyklu życia projektu i nie tylko.

09.

Lepsza współpraca i komunikacja

Cyfrowe modele BIM umożliwiają współdzielenie, współpracę i tworzenie kolejnych zmienionych wersji w krótkim czasie, czego nie umożliwiają papierowe zestawienia rysunków. Dzięki narzędziom opartym na chmurze, współpraca BIM może odbywać się bezproblemowo we wszystkich płaszczyznach prowadzonego projektu. Ekosystem BIM umożliwia zespołom współdzielenie modeli projektu i koordynację planowania, zapewniając wszystkim zainteresowanym stronom wgląd w projekt. Dostęp do chmury umożliwia również zespołom projektowym przeniesienie biura w teren. Dzięki wykorzystaniu różnych dostępnych aplikacji zespoły mogą przeglądać rysunki i modele na miejscu i na swoich urządzeniach mobilnych, zapewniając sobie dostęp do aktualnych informacji o projekcie w dowolnym momencie.

10.

Obniżone koszty i zmniejszone ryzyko

Badania wykazują, że firmy korzystające z BIM odnotowują realne zwroty z inwestycji. Trzeba jednak pamiętać, że technologia BIM może zaoszczędzić pieniądze na wiele sposobów, jeśli się z niej odpowiednio skorzysta. Bliższa współpraca z wykonawcami może prowadzić do obniżenia składek za ryzyko przetargowe, niższych kosztów ubezpieczenia, mniejszej liczby ogólnych różnic i mniejszej możliwości roszczeń. Lepszy przegląd projektu przed rozpoczęciem pozwala na większą prefabrykację i zmniejsza ilość odpadów z niewykorzystanych materiałów. Elementy prefabrykowane można łatwo przykręcić na miejscu, zamiast wytwarzać je na miejscu. Zmniejszają się koszty pracy związane z dokumentacją i błędną komunikacją. Wiele firm wykorzystuje BIM i technologię budowlaną w celu zmniejszenia kosztów i ograniczenia ryzyka. Przy stale rosnącej liczbie członków zespołu korzystających z danych projektowych, współpraca w czasie rzeczywistym i pojedyncze repozytorium dokumentów, zmniejsza ryzyko, że każda firma będzie korzystać z nieaktualnych informacji. Upewnienie się, że właściwe dane  są dostępne we właściwym czasie jest niezbędne do udanego ukończenia projektu o wysokiej jakości.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas – odpowiemy na wszelkie pytania.

+48 608-083-278