SEMINARIUM “PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ NOWYCH TECHNOLOGII W KONSERWACJI ZABYTKÓW”

W dniach 18-19 września 2013 r. uczestniczyliśmy w Branżowym Programie Promocji Ochrony i Zachowania Zabytków opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki, który

W dniach 18-19 września 2013 r. uczestniczyliśmy w Branżowym Programie Promocji Ochrony i Zachowania Zabytków opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki, który skupia głównie specjalistów rynku ochrony zabytków.

Seminarium zatytułowane było “Przykłady zastosowań nowych technologii w konserwacji zabytków”. Podczas dwóch dni wykładów wymieniano się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w dziedzinie konserwacji, prezentowano technikę skanowania laserem i tworzenia nowoczesnych baz danych o zabytkach.
Drugiego dnia Konferencji mieliśmy swoje wystąpienie i możliwość zaprezentowania efektów naszej pracy pt.: “Skaning laserowy 3D – możliwości praktycznego zastosowania na każdym etapie konserwacji” .

Może Ci się spodobać