Zakład Przemysłowy w Kędzierzynie – Koźlu

Dla Zakładu Przemysłowego w Kędzierzynie-Koźlu wykonywaliśmy szereg pomiarów skaningowych badając pracę urządzeń na podstawie porównania danych skaningowych wykonanych przed uruchomieniem maszyny jak również po zakończeniujego pracy.

Lokalizacja

Polska

Produkty

przesunięcia, posadowienie, praca reaktora, przed uruchomieniem, po

Czas opracowania