Zabytkowy obiekt handlowy w Polsce

Pomiar skaningowy obiektu handlowego posłużył do stworzenia szczegółowej dokumentacji 2D.

LOKALIZACJA:

Polska, Warszawa