ArchiTube load...

Statki Narodowe Muzeum Morskie

Na zlecenie Narodowego Muzeum Morskiego mieliśmy możliwość uczestniczyć w projekcie związanym z renowacją 3 zabytkowych jachtów – Dal, Opty i Kumka IV. Chmura punktów z zeskanowanych obiektów, poddana odpowiedniemu opracowaniu pozwoliła na stworzenie modeli mesh jachtów. Dodatkowo z uzyskanych danych możliwe było opracowanie dokumentacji technicznej, a nawet wykonanie obliczeń wyporności.

Lokalizacja


Produkty

model mesh 3D, dokumentacja techniczna.

Czas opracowania