ArchiTube load...

Krypty na Wawelu

Kolejne, ważne historycznie miejsce na mapie Polski było celem naszych pomiarów skaningowych. Krypty na Zamku Królewskim na Wawelu i znajdujące się tam sarkofagi dawnych władców Polski zostały zeskanowane, a w późniejszym etapie, dzięki wysokorozdzielczej chmurze punktów, zostały wygenerowane ortofotomapy ścian, a także stworzono dokumentację (rzuty, przekroje) pomieszczeń krypt.

Lokalizacja

Polska, Kraków

Produkty

dokumentacja 2D, ortofotomapy

Czas opracowania