ArchiTube load...

Kampinoski Park Narodowy

Na podstawie danych ze skaningu laserowego wykonaliśmy inwentaryzację zieleni na terenie należącym do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Lokalizacja

Polska

Produkty

Czas opracowania