ArchiTube load...

Sprawdź co oferuje nasza firma

BIM

Zajmujemy się tworzeniem modeli BIM (ang. Building Information Modeling) zeskanowanych obiektów, a więc tworzeniem aktywnych modeli 3D budynków.

Rzeczywisty model 3D budynku, wraz z bazą danych zawierającą szczegółowe informacje o jego elementach konstrukcyjnych (ściany, podłogi), instalacjach elektrycznych, sanitarnych (wentylacja, instalacje C.O. wod-kan, p.poż.) czy elementach stolarki okiennej i drzwiowej coraz częściej staje się nieocenionym narzędziem dla projektantów, architektów i innych użytkowników procesu budowlanego.

Według nas, idea BIM musi być połączona z precyzyjną inwentaryzacją i modelowaniem instalacji podziemnych. Dlatego w naszej pracy wykorzystujemy również georadary do wykrywania urządzeń podziemnych. Taka inwentaryzacja w połączeniu ze skaningiem naziemnym daje
kompletny obraz inwestycji.


RETAIL

Nasze usługi BIM dla branży Retail obejmują tworzenie modeli budynków handlowych.
Dostarczamy kompletną dokumentację powykonawczą istniejącego budynku.

Taki model BIM zawiera informacje nie tylko architektoniczne czy konstrukcyjne, a także MEP, M&E (Mechanical and Electrical) czy M&O ( Maintenance and Operations), co pozwala integrować wszystkie branże i w pełni i efektywnie zarządzać budynkiem.

Dodatkowo, połączenie komponentów 3D z planowaniem i harmonogramowaniem (czyli BIM 4/5D) to rewolucja w dotychczasowym podejściu zarządzania powierzchnią handlową.


OPRACOWANIA GEODEZYJNE

Na podstawie danych uzyskanych za pomocą skaningu laserowego wykonujemy mapy do celów projektowych.

Dzięki tak uzyskanej chmurze punktów z określoną georeferencją żaden najmniejszy szczegół terenowy nie umknie naszej uwadze, co pozwala uzyskać maksymalną szczegółowość opracowań geodezyjnych. Dodatkowo, wykrywamy i weryfikujemy elementy infrastruktury podziemnej, dzięki wykorzystaniu geo-radaru. Ale geodezja to nie tylko mapy!

Wykonujemy pomiary inżynierskie suwnic, bazując na skanach badamy również pionowości obiektów wysmukłych, inwentaryzujemy sieci liniowe celem sprawdzenia kondycji słupów oraz uniknięcia kolizji z nową powstającą infrastrukturą, analizujemy deformacje obiektów oraz obliczamy objętości mas ziemnych.


ZABYTKI

Skaning laserowy to cenne narzędzie dla ochrony dziedzictwa kulturowego i renowacji zabytków. Pozwala on utrwalić obiekt, zachować jego obecny wygląd, a także zinwentaryzować zabytkowy budynek i wykonać pełną, tradycyjną dokumentację.

Wykonujemy precyzyjne rysunki 2D – rzuty, przekroje, rysunki elewacji (z pokazaniem np.
ubytków w elewacji), jak również wysokorozdzielcze obrazy metryczne -ortofotoplany.

Wykonujemy obmiar powierzchni, tworzymy modele trójwymiarowe całych budynków (np. do celów prezentacyjnych), jak również fotorealistyczne modele mesh (powstające z siatki trójkątów) pojedynczych elementów, takich jak obrazy, rzeźby czy detale architektoniczne.

PRZEMYSŁ

Ogromnym poligonem eksploatacji skanerów laserowych stało się górnictwo odkrywkowe i podziemne. Na podstawie przestrzennych danych obliczamy objętości mas ziemnych wydobywanego węgla i innych materiałów sypkich.

Brak oświetlenia w kopalniach podziemnych nie stanowi dla skanera bariery, co pozwala nam wykonywać także pomiary inwentaryzacyjne urządzeń szybowych i innych podziemnych obiektów.

Chmura punktów przedstawiająca zeskanowany obszar często służy projektantom w precyzyjnym i bezkolizyjnym wpasowaniu nowych urządzeń górniczych w istniejący obiekt i w dokładnym zaplanowaniu wszystkich połączeń niezbędnych do pracy maszyn górniczych.

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

Nasze doświadczenie w precyzyjnych pomiarach inżynierskich i konserwatorskich wykorzystujemy w opracowaniach prezentacyjnych wirtualnej rzeczywistości VR (ang. virtual reality).

Na podstawie zeskanowanego obiektu, wygenerowanego modelu i nałożeniu na niego tekstury z wysokorozdzielczych zdjęć uzyskujemy w pełni fotorealistyczny, trójwymiarowy obraz.

Tworzymy wirtualne spacery, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej czy ekranu urządzenia mobilnego.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wykonujemy kompleksową inwentaryzację budynków użyteczności publicznej dla potrzeb termomodernizacji.

Dzięki skaningowi możemy m. in. precyzyjne określić rzeczywiste wymiary otworów okiennych i drzwiowych czy zweryfikować powierzchnię budynków. Taka dokumentacja stanowi nieoceniony materiał wyjściowy dla architektów i projektantów.

ZIELEŃ

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni miejskiej i innych obiektów przyrody ożywionej. W oparciu o chmurę punktów pochodzącą z naziemnego skaningu laserowego sporządzamy zestawienia gatunkowe drzew wraz z oceną ich stanu zdrowotnego i pomiarami dendrometrycznymi.

Praca na chmurze pozwala na precyzyjne wyznaczenie obwodu pnia na dowolnej wysokości czy pomiarze korony drzew.

SZKOLENIA

Nasze wieloletnie doświadczenie z różnorodnymi projektami, z chmurami punktów i opracowywaniu danych pozwala nam prowadzać szkolenia, gdzie możemy w sposób merytoryczny i praktyczny przekazywać naszą wiedzę innym.

Wspieramy firmy zaczynające swoją przygodę ze skaningiem. Pomożemy przejść przez początkowe jej etapy – doradzamy przy zakupie sprzętu, szkolimy w obsłudze skanerów laserowych, jak również wdrażamy w programach pozwalających na opracowywanie chmury punktów w środowisku CAD/BIM i tworzenie modeli BIM, modeli mesh.

Czas i formę szkolenia dostosujemy do potrzeb klienta.