Obiekt przemysłowy w woj. Lubuskim

Na podstawie uzyskanej chmury punktów, oprócz standardowej inwentaryzacji i rysunków 2D, wykonaliśmy pomiary inżynierskie suwnic, a także badaliśmy pionowość szybu górniczego.

LOKALIZACJA:

Polska

PRODUKTY:

inwentaryzacja 2D, pionowość szybu, pomiary inżynierskie suwnic