Kościół pw. św. Jacka w Bytomiu

Wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego kościół pw. św. Jacka w Bytomiu to imponujący swoją wielkością obiekt sakralny. Posiada 2 wieże o wys. 57 m i wewnątrz 3 nawy. Realizacja tego projektu obejmowała wykonanie skaningu laserowego całego wnętrza Kościoła i elewacji. Ze względu na wysokość obiektu, uzupełnieniem naziemnych pomiarów był nalot z drona. Na podstawie tych danych mogliśmy stworzyć model mesh obiektu i jego wizualizację. Z wysokorozdzielczej chmury punktów możliwe było utworzenie dokumentacji 2D, obmiar powierzchni określonych elementów i utworzenie ortoobrazów.

LOKALIZACJA:

Polska, Bytom

PRODUKTY:

Model mesh, Dokumentacja CAD Ortofotomapa, Model BIM, Obliczenie powierzchni

CZAS OPRACOWANIA:

Teren – 15 dni

Biuro – 45 dni