Kopalnia Węgla Kamiennego w woj. śląskim

Nasze prace w Kopalni Węgla Kamiennego obejmowały badanie pionowości szybu na podstawie danych pochodzących ze skaningu laserowego. Zostały zeskanowane obszary nadszybia, podszybia i wybranych wyrobisk górniczych. Na podstawie chmury punktów z określoną georeferencją powstało szczegółowe opracowanie geodezyjne – mapa do celów projektowych.

LOKALIZACJA:

Polska, woj. śląskie

PRODUKTY:

mapa do celów projektowych, skan szybu