Kopalnia Węgla Kamiennego “Marcel”

Na podstawie pozyskanej chmury punktów opracowano mapę do celów projektowych dla terenu należącego do Kopalni Węgla Kamienngo „Marcel”. Ponadto, wewnątrz kopalni wykonaliśmy skan wyrobiska górniczego, szybu i obszaru podszybia.

LOKALIZACJA:

Polska

PRODUKTY:

MDCP, skan wyrobiska, szybu