Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy

Świdnica i znajdująca się tam gotycka Katedra św. Stanisława i św. Wacława, wpisana na listę Pomników Historii stała się przedmiotem naszych pomiarów. Bazując na połączonej chmurze punktów pozyskanej z kilkuset stanowisk skanera laserowego stworzyliśmy szereg produktów – fotorealistyczne modele mesh rzeźb, obrazów, mapy hipsometryczne podłogi, ortofotoplany sklepienia, model mesh ołtarza (z którego obliczona została jego powierzchnia), animację i wizualizację wnętrza Katedry.

LOKALIZACJA:

Polska, Świdnica

PRODUKTY:

Model mesh 3D, obmiar powierzchni, hipsometria podłogi w różnych miejscach, wizualizacja, animacje