Obiekt przemysłowy w Częstochowie

Projekt obejmował wykonanie skanu 3D hali przemysłowej i na jego podstawie przeprowadzono inwentaryzację na potrzeby zainstalowania i wpasowania nowych instalacji na terenie hali.

Lokalizacja

Polska, Częstochowa

Produkty

skan, orto, dron, model BIM

Czas opracowania