Obiekt handlowy w Polsce

Pomiar skaningowy obiektu handlowego posłużył do stworzenia szczegółowej dokumentacji 2D.

Lokalizacja

Polska, Warszawa

Produkty

chmura punktów, dokumentacja 2D, LIDAR

Czas opracowania