Kopalnia Węgla Kamiennego “Pniówek”

Nasze prace w Kopalni Węgla Kamiennego “Pniówek” koncentrowały się głównie wokół szybu. Został zeskanowany obszar nadszybia i podszybia, a także zrębu i wyrobiska. W kolejnym etapie na podstawie chmury, opracowano modele mesh.

Lokalizacja

Polska

Produkty

skan , modele mesh

Czas opracowania