Kopalnia Węgla Kamiennego “Janina”

Prace związane z Kopalnią Węgla Kamiennego „Janina” obejmowały skan terenu wokół pogłębianego, drążonego szybu. Weryfikacja projektu mająca na celu pokazanie wpasowania ..?

Lokalizacja

Polska

Produkty

Czas opracowania