ArchiTube load...

ZG Sobieski

Zadanie realizowane dla ZG Sobieski to cykliczne pomiary skaningowe obejmujące opracowanie modelu mesh z chmury punktów i na jego podstawie obliczenie objętości składowanego materiału względem ustalonej płaszczyzny referencyjnej. Pozwala to na kontrolę wielkości wydobywanego urobku.

Lokalizacja

Polska

Produkty

Czas opracowania