ArchiTube load...

Zabytkowy obiekt handlowy w Polsce

Pomiar skaningowy obiektu handlowego posłużył do stworzenia szczegółowej dokumentacji 2D.

Lokalizacja

Polska, Warszawa

Sprzęt pomiarowy

Czas opracowania