ArchiTube load...

Ołtarz

Prace pomiarowe obejmowały zeskanowanie kaplicy, a następnie, dzięki pozyskanej chmurze punktów możliwe było utworzenie modeli mesh i inwentaryzacja obszaru objętego pomiarem. Przy realizacji tego projektu wykorzystaliśmy również skaner optyczny do precyzyjnego zeskanowania detali architektonicznych i małych elementów.

Lokalizacja

Polska, Warszawa

Produkty

Chmura Punktów

Model mesh

Obliczenia powierzchni

Czas opracowania

Teren – 1 dzień

Biuro – 2 dni