ArchiTube load...

Ołtarz w Warszawie

Prace pomiarowe obejmowały zeskanowanie kaplicy, a następnie, dzięki pozyskanej chmurze punktów możliwe było utworzenie modeli mesh i inwentaryzacja obszaru objętego pomiarem. Przy realizacji tego projektu wykorzystaliśmy również skaner optyczny do precyzyjnego zeskanowania detali architektonicznych i małych elementów.

Lokalizacja

Polska, Warszawa

Produkty

Czas opracowania