ArchiTube load...

Obiekt przemysłowy w woj. Lubuskim

Na podstawie uzyskanej chmury punktów, oprócz standardowej inwentaryzacji i rysunków 2D, wykonaliśmy pomiary inżynierskie suwnic, a także badaliśmy pionowość szybu górniczego.

Lokalizacja

Polska

Produkty

inwentaryzacja 2D, pionowość szybu, pomiary inżynierskie suwnic

Czas opracowania