ArchiTube load...
Kopalnia Węgla Kamiennego w woj. śląskim

Kopalnia Węgla Kamiennego w woj. śląskim

Nasze prace w Kopalni Węgla Kamiennego obejmowały badanie pionowości szybu na podstawie danych pochodzących ze skaningu laserowego. Zostały zeskanowane obszary nadszybia, podszybia i wybranych wyrobisk górniczych. Na podstawie chmury punktów z określoną georeferencją powstało szczegółowe opracowanie geodezyjne – mapa do celów projektowych.

Lokalizacja

Polska, woj. śląskie

Produkty

mapa do celów projektowych, skan szybu

Czas opracowania