ArchiTube load...

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel”

Na podstawie pozyskanej chmury punktów opracowano mapę do celów projektowych dla terenu należącego do Kopalni Węgla Kamienngo „Marcel”. Ponadto, wewnątrz kopalni wykonaliśmy skan wyrobiska górniczego, szybu i obszaru podszybia.

Lokalizacja

Polska

Produkty

MDCP, skan wyrobiska, szybu

Czas opracowania