BIM: POLSKA PERSPEKTYWA – AUTODESK DAY 2015!

17 listopada, Warszawa. Odbywa się kolejna konferencja dotycząca BIM, na której nie mogło nas zabraknąć!
Jednym z punktów konferencji było ogłoszenie badania „BIM – polska perspektywa”, a następnie debata omawiająca jego wyniki. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami podczas sesji plenarnych i omówienia zagadnień związanych z aktualną i przyszłą rolą BIMu w polskim procesie budowlanym i inwestycyjnym.